AMPLEX Plus to opatentowana technologia naukowa, która zapewnia wysoką wydajność oczyszczonych egzosomów i najsilniejszych czynników wzrostu pochodzących z organicznej siary bydlęcej, zebranej w ciągu kilku godzin po porodzie.

Technologia AMPLEX Plus to technologia składająca się z 20 czynników wzrostu20 miliardów egzosomów wzbogacona o składniki aktywne, których nie ma w kulturach komórek macierzystych.
Badania prowadzone od 2004 roku potwierdzają, że wbrew temu, co sądzono, to nie komórki macierzyste mają moc naprawczą, ale uwalniane przez nie czynniki stymulujące regenerację tkanek.

Jak to się zaczęło?

Rok 2014 – grupa myślących przyszłościowo Europejczyków rozpoczęli naukowcy we współpracy z firmą Dermoaroma prowadzenie eksperymentów naukowych z ambicjami i odkryli wydajne, bezpieczne i zrównoważone rozwiązanie, które wzmacnia naturalne procesy gojenia w organizmie człowieka. 9 lat później Dermoaroma zarejestrowała 14 patentów w kategorii Medycyna Regeneracyjna i Estetyka.

Biologicznie uprzywilejowane pierwsze mleko

Siara jest pierwszym, biologicznie uprzywilejowanym mlekiem, produkowanym przez gruczoły po porodzie, obfite w witaminy i składniki odżywcze, aby zapewnić dziecku przetrwanie i wzrost. Roślinożercy nie przenoszą czynników życiowych przez łożysko, dlatego noworodki muszą wchłaniać je z siary po urodzeniu. Podawanie siary jest dla cieląt niezbędne do zapewnienia biernego przeniesienia odporności i pokrycia wysokiego zapotrzebowania na energię. Siara bydlęca rasy holsztyńskiej jest znacznie silniejsza w porównaniu z siarą wytwarzaną przez inne gatunki. Siara bydlęca jest optymalnym substytutem siary ludzkiej. Ludzka siara zawiera największą ilość laktozy dostępną dla dowolnego gatunku. Siara bydlęca zawiera mniej laktozy i więcej innych białek.

Jakość surowców

Surowce do AMPLEX Plus są zgodne z międzynarodowymi standardami. Dodatkowo zawartość składników w technologii AMPLEX + mierzy się za pomocą testów immunoenzymatycznych. Bezpieczeństwo jest nieustannie monitorowane:

 • Nadzór epidemiologiczny pod kątem BSE (gąbczastej encefalopatii bydła), gruźlicy i brucelozy.
 • Badania mikrobiologiczne na obecność patogenów, w tym m.in.: rotawirusów, adenowirusów, BVD (wirus białaczki bydła), BLV (wirus białaczki bydła), BIV (bydlęcy wirus niedoboru odporności), BIV (bydlęcy wirus niedoboru odporności), czynnik wywołujący encefalopatię bydła (BSE), czynnik wywołujący gruźlicę i paratuberkulozę, eubakterie, mykoplazmy.

Siara bydlęca jest jednym z najbogatszych źródeł czynników wzrostu i egzosomów występujących w przyrodzie. Szeroko zakrojone badania i badania kliniczne wykazały całkowite bezpieczeństwo AMPLEX PLUS w multidyscyplinarnym podejściu do zastosowań w przemyśle medycyny regeneracyjnej i estetyce. Produkt powstały w technologii AMPLEX PLUS jest:

 • Całkowicie bezpieczny, nietoksyczny
 • Pozbawiony sztucznych składników
 • Pozbawiony ryzyka przeniesienia infekcji
 • Produktem liofilizowanym (łatwa logistyka i magazynowanie)

Dodatkowo produkt powstały w technologii AMPLEX PLUS nie stwarza żadnych problemów etycznych, gdyż powstaje w sposób w pełni przejrzysty i nie budzący wątpliwości natury moralnej i etycznej, z zachowaniem pełnej troski o zwierzęta.

Skład

AMPLEX+ ma doskonale zbilansowany skład, zaprojektowany tak, aby w naturalny sposób wspomagać
różnicowanie komórek i wzmacniać ich wydajność:

 • 20 miliardów egzosomów
 • 20 najsilniejszych czynników wzrostu
 • Cytokiny
 • Czynniki wzrostu komórek macierzystych
 • Mediatory antybakteryjne i odpornościowe
 • Rozpuszczalne białka o niskiej masie cząsteczkowej

Głównym mechanizmem ułatwiającym wydzielanie tych czynników aktywnych jest mechanizm kontrolowanego uszkadzania tkanek, zarówno w zabiegach estetycznych jak i medycznych.

Średnia wartość czynników wzrostu obecnych w AMPLEX+ vs komórki macierzyste:

Średnia wartość cytokin obecnych w AMPLEX+ vs komórki macierzyste:

AMPLEX + to wyjątkowa technologia, która pomoże zrewolucjonizować procesy regeneracji i stymulacji tkanek w kosmetologii i medycynie estetycznej.